Publikációk

Absztrakt
Kutatásunk a Pécsi Tudományegyetem "Befogadó Egyetem" elnevezésű szakmai-tudományos projektjének elméleti hátterére építve vizsgálta a különböző karokon futó és az inklúzió fókuszában levő hallgatókért zajló tevékenységeket. Vizsgálatunk során a PTE összes karára (N = 10) kiterjedő kérdőíves adatfelvétellel és mélyinterjúkkal tártuk fel a...

A befogadó egyetem gondolata az egyetemi szolgáltatások minőségfejlesztésével kapcsolatban került középpontba kutatói és fejlesztői munkánk során - nemzetközi kutatásokra és tapasztalatokra alapozva. A diverzitás és a befogadás felsőoktatási terjedése ma már az esélyegyenlőségi törekvéseken túlra mutat, és elindultak azok a fejlesztések, amelyek a...

A Diversity Activities Resource Guide című kötet magyarországi adaptációja a sokszínű tanulói környezet befogadóvá/inkluzívvá tételének gondolatához és kialakításához nyújt segítséget a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozó tanárok, tanárjelöltek és trénerek számára. Olyan gyakorlatok alkotják ezt a kiadványt, melyek a sokszínűség (diversity)...

A következő írás a kölcsönös befogadást sikeres személyes és közösségi boldogulásként tételezi, és az érdekében tett folyamatos és célzott beavatkozások közös jelzőjeként használja az inkluzív megnevezést. Inkluzív modellként értelmezi azon beavatkozások komplex rendszerét, mely valamennyi szegmensében az egyéni sikerességet gazdagító együttélést...

© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!