Mi is az a Befogadó Egyetem?

2019.11.22

Befogadó Egyetem    

A PTE-n 2014-2015-ben megvalósított projekt részeként - a nemzetközi és hazai tudományos tapasztalatokra alapozva és oktatáspolitikai célokhoz igazítva - született meg a "Befogadó Egyetem" elnevezésű, helyzetelemzést és stratégiai javaslatot is tartalmazó kötet. A 2018-ban indult projekt (PTE BTK NTI: EFOP-3.4.3-16-2016-00005 "Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben") az inkluzív akadémiai kiválóság modelljének továbbgondolását, a benne rejlő alkalmazhatósági lehetőségek feltárását és a modell PTE-n való megvalósítását célozta.

Célunk a "Befogadó Egyetem" koncepció és a hozzá kapcsolódó komplex fejlesztés gyakorlati megvalósítása. A komplex fejlesztés az egyetemi klíma, együttműködési- és szolgáltatásrendszer átalakítását célozza, melynek következtében szélesedik a bekapcsolódó, sikerrel előrehaladó hallgatói kör. Társadalmi felemelkedési programok indítása, melynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok tehetségüknek és elvárásaiknak leginkább megfelelő képzéseken a tanulmányi eredményeik javítása és a sikeres, valamint eredményes tanulmányi előmenetel biztosítása. További, olyan program kidolgozása, amely révén nő a diploma szerzés esélye a lemorzsolódás kockázatával érintettek, a hátrányos helyzetűek, a hátrányos térségből származók, a fogyatékkal élők körében.

A konkrét beavatkozáshoz szükséges a Befogadó Egyetem szervezeti egységének koordinációjával a témához kapcsolódó és a PTE-n már meglévő jógyakorlatok működtetőivel olyan "kerekasztal" felállítása, mely rendszeres találkozóival alkalmassá válik a tapasztalatcserére, a szinergiák megerősítésére. Ennek segítségével a PTE-n elszigetelten működő sikeres programok (pl. mentori rendszerek, roma szakkollégium, érzékenyítő kurzusok és események, támogató szolgálatok stb.) összehangolása, disszeminációja, az eredmények növelése várható. A Befogadó Egyetem szervezeti egységének koordinációjával a "kerekasztal" résztvevői köre olyan további és összehangolt, a teljes egyetemre vonatkozó fejlesztéseket és akciókat indíthat, melyek hallgatói létszámnövekedéshez és sikeresebb hallgatói kibocsátáshoz vezetnek.

A fejlesztés egyik szegmense a beiskolázási kör bővítése, mely során a térségben megszólítható főként hátrányos helyzetű középiskolásokkal, valamint a sajátos (befogadó) egyetemi arculat segítségével további külföldi diákokkal növekedhet a PTE hallgatói létszáma. A fejlesztés másik oldala a PTE-n belül a befogadás, mint horizontális szempont ("brand") láthatóvá tétele. Kapcsolódó kurzusok, események, támogató hálózat, képzések, szakmai tapasztalatcsere stb. az egyetemi polgárok téma iránti elköteleződéséhez, az alapvető célkitűzések megvalósításához vezethet.

© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!