Lépésről lépésre

2019.11.21

Mi az a Befogadó Egyetem?

Egy ernyőszervezet, mely az inklúzió szemléletmódját és stratégiáját követi. Ez a program a Pécsi Tudományegyetemen 2018 óta működik, mint egy fontos egyetemfejlesztési stratégia.

Mi a célunk?

Célunk az akadémiai kiválóság elősegítése a diverzitás és a hozzáférés növelése, valamint olyan oktatási szolgáltatások nyújtása, melyek a magyarországi felsőoktatásban alulreprezentált csoportokat segítik. Ezek a csoportok a következők:

(1) szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók

(2) cigány/roma hallgatók

(3) fogyatékos hallgatók és

(4) külföldi hallgatók.

Hosszútávú célunk, hogy egyenlő hozzáférést és részvételt biztosítsunk: növeljük a hallgatói létszámot, csökkentsük a lemorzsolódást és biztosítsuk a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedést a létező jó gyakorlatok felhasználásával és kiaknázásával.

Miként tevékenykedünk?

Stratégiai lépések

Elsőként egy Koordinációs Irodát hoztunk létre, mely az adminisztratív munkatársak mellett, a működéséért felelős dolgozók és a stratégiai szakértők irodája is. Ez egy transzgraduális és transzdiszciplináris tér, ahol kutatási és fejlesztési tevékenységek is helyet kapnak a mindennapi működéssel kapcsolatos tevékenységek mellett. A koordinációs iroda egyben egy Közösségi Tér is, ahová közösségi eseményeket is szervezünk.

Akadémiai lépések

Kutatók és stratégiai szakértők egy csoportja Pécsett már több mint másfél évtizede foglalkozik az inklúzió témakörével. Kutatásaikra és tapasztalataikra építve 2015-ben Befogadó Egyetem címmel egy könyvet is írtak, mely magyarul és angolul is megjelent.

Lépések a gyakorlat felé

2018 nyarán a Wlislocki Henrik Roma Szakkollégium diákjai lefordították és adaptálták a Sokszínűség című könyvet, melyet a Houstoni egyetem adott ki, Diversity Activities Resource Guide címmel. Ez a könyv segíthet tanároknak, gyakorló tanároknak és trénereknek az inkluzív környezet kialakításában. A könyv olyan tevékenységekre épül, amelyek a sokszínűséget értékként kezelik és igyekeznek erre a hozzáállásra a diákok és hallgatók figyelmét is felhívni.

Az eredeti gyűjtemény leginkább gyakorlatok kollekciójának tekinthető, azonban az adaptált könyv több ennél, hiszen pedagógiai és pszichológiai tartalmakat is hordoz pl. javasolt megvalósítási lépések és reflexiók a gyakorlatok végén. A könyv az alábbi témákákat érinti: identitás, cigány/roma identitás, nemzetiség, hátrányos helyzet, fogyatékosság stb. A tevékenységek segítenek megérteni néhány fontos fogalmat pl. előítélet, diszkrimináció, rasszizmus, sokszínűség, privilégium, érték, erő stb.

Kutatóink és tanáraink rendszeresen részt vesznek különböző konferenciákon és kerekasztal beszélgetéseken (pl.Tempus Közalapítvány). Várhatóan 2019 szeptemberében a Befogadó Egyetem fejlesztés és stratégia bekerül a PTE Szervezeti és Működési Szabályzatába.

Kutatás

2018 őszén lebonyolítottunk egy kutatást mely a PTE karain jelenleg működő sikeres intézményi példákat hivatott összegyűjteni pl. jó gyakorlatokat, szakkollégiumokat, ösztöndíjakat, támogató programokat és partneri hálózatokat.Ezek a programok az inkluzivitás biztosítására törekednek a PTE különböző karain.

A kérdőívet a Befogadó Egyetem Koordinációs Irodájának munkatársai állították össze és a PTE rektora küldte ki a karok dékánjainak. A résztvevőket kértük, hogy fejtsék ki, hogy miként és milyen mértékben támogatja az általuk vezetett kar a korábban már felsorolt célcsoportokat.

2019 tavaszára két kerekasztal szerevezését tűztük ki célul, ahová a kutatásban felmerült jó gyakorlatok, támogató programok képviselőit várjuk szeretettel.

Hallgatói akciók

2018 decemberében egy Flashmobot szerveztünk, mely a sokszínűségre hívta fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetemen. Célunk az volt, hogy ezt a sokszínűséget hangsúlyozzuk és értékként kezeljük. Az eseményre a PTE karainak hallgatóit és tanárait hívtuk el. Az akciót drónos légifelvételek örökítették meg. 2019 tavaszára két hallgatói akciót tervezünk: közös kirándulást, túrázást Pécsen és egy nemzetközi társasjáték estet szakesttel egybekötve.

Hallgatóink a 2018/2019-es tanévben részt vesznek a Szinapszis hallgatómentor programban is. A hallgatók támogatják a tehetséges középiskolások tanulmányait és későbbi sikeres egyetemi felvételüket, beilleszkedésüket.

Elérhetőségek

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet

Cím: 7624, Pécs, Ifjúság útja. 6. B/114

Telefon: +36 (72) 501-500/24011

© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!