Küldetésnyilatkozatunk

2019.11.23
    A Pécsi Tudományegyetem Befogadó Egyetem: az ország és a régió szellemi műhelyeként értékközpontú, nyitott és befogadó szemlélettel rendelkező szervezet. Törekszik e szemlélet megerősítésére, kiterjesztésére az egyetem valamennyi polgára, valamint az egyetem által nyújtott szolgáltatásokban érintettek számára és részvételével.

  • A Befogadó Egyetem, mint szervezeti egység ernyőszervezetként összehangolja, megerősíti, kiterjeszti és koordinálja a különböző karokon és egységein futó, az inkluzivitást képviselő jógyakorlatokat. Segíti a befogadást célzó programok kommunikációját és együttműködését, miközben saját programjaival, rendezvényeivel és szolgáltatásaival is támogatja az inklúzió gyakorlati megvalósulását.

  • A Befogadó Egyetem a sokszínű, befogadó egyetemi környezet kialakításával elősegíti a PTE hallgatóinak, leendő hallgatóinak eredményesebb tanulmányait és valamennyi PTE-s polgár jól-létét. Ezzel erősíteni kívánja az Egyetem egyéni arculatát, helyi értékeinek előtérbe állítását, ezáltal növelni kívánja a Pécsi Tudományegyetem egyedi felsőoktatás-piaci pozícióját.
  • A Befogadó Egyetem az inkluzív akadémiai kiválóság hangsúlyozásával, valamint a befogadást célzó komplex fejlesztés elméleti és gyakorlati megvalósulásával kiemelt jelentőséggel bír a PTE számára, amivel azt a célját kívánja szolgálni, hogy hallgatóinkat kiemelkedő szakemberekké nevelje.
© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!