Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ (KTK)

2019.11.22

Szakmai Vezető: Dr. Sipos Norbert

Irodavezető: Hargitai Ildikó

Helyszín: PTE KTK, Pécs, Rákóczi út 80, 7622 B129-es iroda

KTK Kompetencia és Tehetségfejlesztő Központ, röviden TehetségPont célkitűzése a tanulmányokban nehézségekkel küzdő hallgatók lemorzsolódásának megakadályozása, illetve a lemorzsolódási arány csökkentése, valamint a hallgatók kompetenciáinak (elsősorban munkaerőpiaci kompetenciák) fejlesztése a Tehetségpont oktatói és hallgatói mentorok segítségével.

A TehetségPont szakmai vezetője Dr. Sipos Norbert egyetemi adjunktus, irodavezetője pedig Hargitai Ildikó ügyvivő szakértő, coach és tréner, akik mellett két hallgató munkatárs is segíti a központ operatív tevékenységét.

A TehetségPont mentorprogramjában 20 képzett mentor oktató, 7-8 PhD hallgató vesz részt önkéntesen. Mindenki részéről példaértékű hozzáállás és tenni akarás tapasztalható. Mellettük félévente 10-15 hallgató válik mentorrá a Mentorálás elméletben és gyakorlatban című választható tárgyat felvett hallgatók közül.

Az oktató mentorok az egyéni mentorálás mellett csoportos fejlesztő workshopokat tartanak félévente 10-12 alkalommal különböző témákban (prezentáció, stressz kezelés, időgazdálkodás, word alapok, kulturális különbségek, felkészülés a munka világára, tanulásmódszertan, GPOP, networking, karrier). A témák a hallgatók igénye szerint folyamatosan bővülnek. A Központ szolgáltatási palettáján a coaching is megtalálható, ennek lehetőségét a Kar négy coach végzettséggel rendelkező mentora biztosítja a hallgatók számára.

A 2018-19-es tanévtől a programba a külföldi hallgatók is bevonásra kerültek, ezért három alkalommal fél napos tréning keretében Interkulturális Érzékenyítő Tréning megtartására került sor a külföldi hallgatókkal dolgozó oktató és adminisztrációjukkal foglalkozó kollégák körében. A mentorok különböző témákban workshopokat (Introduction to Faculty Life, Culture shock and mitigation, Preparing for exam period) tartanak a külföldi hallgatók számára is, sőt a tanév Intercultural and team building trainingen való részvétellelindul számukra.

A mentorok félévente három alkalommal megszervezésre kerülő Mentorklub keretében osztják meg az év során szerzett tapasztalataikat. A leendő mentorok mentorképzésben részesülnek, sőt a már képzett mentorok fejlődését rendszeresen segítik meghívott szakemberek, vállalati partnerek.

© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!