Egészségtudományi Kar (ETK)

2019.11.24

Kontaktszemély: Dr. Tigyiné Dr. habil Pusztafalvi Henriette

Helyszín: PTE Egészségtudományi Kar - 7624, Pécs, Vörösmarty u. 4.

Az Egészségtudományi Kar elkötelezett az élethosszig tartó tanulás és a minőségi szakmai képzés iránt. A segítő szakmák képzése során hangsúlyt helyez az integrációra, a befogadásra és törekszik arra, hogy a hallgatókban kialakítsa a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos megfelelő - támogató, elfogadó - attitűdöt.

Az elfogadó és érzékeny attitűd kialakítására való törekvés tetten érhető a szakmai tartalomban (pl.: Rekreációszervezők - Fogyatékkal élők sportja, Védőnők- Gyógypedagógiai, Népegészségügyi ellenőrök: Gyermek- ifjúság egészségtan II.), valamint a gyakorlatokon, ahol a hallgatók személyes tapasztalatokat szereznek a fogyatékkal élőkkel.

Az évente megrendezésre kerülő Szakmai Nap kiváló alkalom a Rekreációszervezés és egészségfejlesztő/Sport- és rekreációszervezés alapszakos hallgatóknak, hogy előadások, kerekasztal beszélgetések során személyesen is találkozzanak fogyatékkal élő élsportolókkal (pl.: Hoffman Judit, Sors Tamás), és a fogyatékkal élőket segítő szervezetek elkötelezett munkatársaival (pl. Fogd a Kezem Alapítvány; ÉFOÉSZ, Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Szervezete).

Az Egészségtudományi Szakkollégium célja, hogy felkészítse a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek megbízható, személyes figyelemmel odaforduló, minden kliens számára magas minőségű szolgáltatást nyújtani akár önállóan, akár csapatban a fogyatékkal élőknek is.

A Szakkollégium az utóbbi években számtalan rendkívül sikeres nemzetközi programot szervezett: a "Lehet-e boldogan élni fogyatékkal élőként?", a "Tolerancia tanulás - a deprivált csoportok kívánatos és elvárt kezelése", és a "Fogyatékkal élők és a sport" című vitaesteket és interaktív eseményeket, vagy a "Különböző nemzetek, vallások életmódja, táplálkozási szokásai (Főzd meg, kóstold meg!)" témájú jóhangulatú multikulturális estét. 

© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!