Küldetés

A nemzetközi neveléstudományi diskurzusban az 1980-as évektől egyre fontosabb helyet tölt be az iskolai befogadás (inclusion) témaköre. Ezzel egyidőben társadalmi szinten is megjelent ez a megközelítés (social inclusion), és napjaink társadalompolitikáinak egyik kulcsfogalma szerte a világon. Az Egyesült Államokban a kétezres évek elejétől, az európai diskurzusban pedig a 2010-es évek közepétől vált hangsúlyossá a sokszínűség és inklúzió kérdésköre a felsőoktatással kapcsolatban is. A közoktatásban zajló kutatásokkal és fejlesztésekkel párhuzamosan a felsőoktatási kontextusban is világossá vált, hogy a minőségi oktatás, az akadémiai kiválóság szintjének emelése összekapcsolódik az inkluzív kiválóság kérdéskörével. A nemzetközi trendekkel egyidőben a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) is megkezdődtek azok a kutatási-fejlesztési tevékenységek, melyekben jelen van ez a megközelítés. Az Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport küldetése, hogy ezt a jelenlétet a kutatás, a fejlesztés, a képzés és a gyakorlat színtereire - egy szervezeti egység keretében - kiterjessze, folyamatosan működtesse. A létrejövő kutatócsoport így egy olyan transz- és interdiszciplináris műhelye lesz a Pécsi Tudományegyetemnek, azon belül a bölcsészettudományoknak és a társadalomtudományoknak helyt adó Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karnak (BTK), amely a feltáró alap- és alkalmazott kutatások mellett a fejlesztés stratégiai és taktikai területein is érvényesíti a kutatási eredményeket, továbbá képzési szolgáltatásokon, illetve egyéb szervezeti szolgáltatási formákon keresztül segít a gyakorlati implementációban. A kutatócsoport egyúttal kapcsolódni kíván az inkluzív kiválóság tématerületén alkotó hazai és nemzetközi tudományos műhelyekhez.

© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!