Célok

Az Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport (Inclusive Excellence Research Group) megalapításának célja, hogy

  • megőrizze és fenntartsa a BTK kezdeményező szerepét a Befogadó Egyetem kezdeményezés egyetemi szintű érvényesülésére, kutatási, stratégiai, szolgáltatási profilú hátteret biztosítva a Pécsi Tudományegyetem küldetésnyilatkozatában is szereplő célkitűzésekhez
  • feltérképezze az inkluzív kiválóság érvényesülésében már létező és tervezett programelemeket, programokat, azok kifejlesztőit és megvalósítóit, és egy közös kutatási-fejlesztési keretrendszert alkosson a döntéshozók, az aktív szereplők, illetve a beazonosított hallgatói kulcscsoportok bevonásával;
  • összefogja, megerősítse a PTE-n az inkluzív kiválósággal foglalkozó munkatársak kutatásait, erősítse ennek a kutatási-fejlesztési és stratégiai kérdéskörnek a jelenlétét az egyetem karain;
  • elősegítse a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar tanszékein zajló, inkluzív kiválósággal kapcsolatos kutatásokat, külön kari fórumot és lehetőséget is biztosítson a párbeszédre, műhelymunkára, közös kutatások, fejlesztések és képzések lebonyolítására;
  • hazai viszonylatban megerősítse a neveléstudományi diskurzusban, illetve az interdiszciplináris diskurzusokban az inkluzív kiválóság területén kifejtett kutatási törekvéseit, nemzetközileg láthatóvá tegye a témában zajló kutatásokat;
  • együttműködjön olyan nemzetközi kutatóműhelyekkel, szervezetekkel közös kutatásokban, fejlesztésekben, melyek helyi és rendszerszintű eredményeket hozhatnak az inkluzív kiválóságot célozva;
  • ösztönözze a pályázati munkát, kutatások megvalósulását, különösen a hallgatók bevonásával megvalósuló kutatási projektek létrejöttét;
  • tevékenységünk révén tényszerű eszközökkel segítsük karunkat, illetve az egész PTE-t egy sokszínű, befogadó, a minőségi oktatás, az akadémiai kiválóság magasabb szintjét eredményező inkluzív környezet kialakításában.
© 2019 Befogadó Egyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/114
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!